הרצאות מפי עדית עדית שרויטמן:

דוברים נוספים באירוע משולש הקסם: הלקוח העסקי, ארגון ה- IT והספק

Open Accessibilty Menu